പ്രണയത്തിലെ നർമ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് വഴി ഒരുക്കികൊണ്ട് അവർ വരുന്നു.. അവളും അവനും……ആരംഭിക്കുന്നു ഈ ഞായറും മുതൽ എല്ലാ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്ക്

SUBSCRIBE to SURYA COMEDY YouTube Channel –
Follow us on FACEBOOK :
———————————————————————————
Watch all Surya TV Programs also on Sun NXT. Watch the latest movies in DOLBY DIGITAL PLUS, 4000+ Movies in HD, 40+ Live TV Channels, TV Shows, TV Serials, Music Videos, Comedy and exclusives on Sun NXT at anywhere anytime.

Friends :
Chandrettan Evidaya :
Angry Angels :

Download SunNXT here:
Android:
iOS: India –
iOS Rest of the World –

Watch on the web –
———————————————————————————
#AvanumAvalum #SuryaComedy​ #SunNxt

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here