#សង្ខេបរឿងភាសារខ្មែរ
The True Love Review
The True Love និយាយខ្មែរ
ការសង្ខេបសាច់រឿងមួយនេះ នឹងធ្វើអោយប្រិយ៍មិត្ដបានយល់ច្បាស់ទៅកាន់សាច់រឿងមួយនេះទាំងមូល!!
***************************************************************************************
ចំពោះការវិភាគសាច់រឿង សម្រាប់ប្រិយ៍មិត្ដដែលតែងតែនិយមតាមដាមទស្សនារឿងមួយនេះ ប្រិយ៍មិត្ដទាំងអស់គ្នា អាចចូលមើលវីដេអូមួយនេះដោយការស្តាប់នូវការសម្រាយលម្អិតរបស់ខ្ញុំបាទ ហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោមវីដេអូនេះ
ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតយោបល់របស់ប្រិយ៍មិត្ដ
***************************************************************************************
សូមចូលរួមគាំទ្រការសង្ខេបសាច់រឿងនេះ ដោយការ ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនបន្ថែមទៀត
***************************************************************************************
Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner copyrighted materials. And what I’ve been using is in accord with the law of Fair Use of YouTube Guideline. I would like to give credit to the original creators!
សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ/ Thank for Watching.
#RC_FUN_TV

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here